Συνεργασίες

Η GREENWARE συνεργάζεται με την ENERGA POWER TRADING στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς επίσης και στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πώλησης και θέσης σε λειτουργία Φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Η GREENWARE παρέχει υπηρεσίες και προγράμματα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας που απευθύνονται σε επαγγελματίες, ιδιώτες, εταιρείες, βιομηχανίες, και όλων των ειδών τις κατηγορίες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Η ENERGA POWER TRADING παράλληλα επενδύει σε έργα που στοχεύουν στην ενίσχυση της παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές και στην υιοθέτηση πρακτικών που ενισχύουν την εξοικονόμηση ενέργειας