Προϊόντα

Η GREENWARE θέλοντας να συμμετάσχει ενεργά στον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας ιδιαίτερα από συμβατικά καύσιμα, παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις προμήθειας και εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Μπορείτε να αρχίσετε, σήμερα κιόλας, να περιορίζετε τη δική σας σχετιζόμενη με την υπερθέρμανση του πλανήτη ρύπανση. Με ποιον τρόπο; χρησιμοποιώντας περισσότερη "καθαρή" ενέργεια.

Η χρήση Φωτοβολταϊκών συστημάτων έχει άμεση συνέπεια τον περιορισμό των ρύπων που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα και κυρίως των αερίων που συμβάλουν στην δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου.