Υπηρεσίες

Η GREENWARE εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς επίσης και στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πώλησης και θέσης σε λειτουργία Φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Παρέχει επίσης την δυνατότητα σε ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν δραστηριότητες συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κυρίως από ανανεώσιμες πηγές.

Προσφέρει υπηρεσίες για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με μειωμένα κόστη σε οικιακούς πελάτες, καθώς επίσης και υπηρεσίες για επαγγελματίες, επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους και για μεγάλους οργανισμούς.